Hầu hết những bản hợp đồng kỷ lục của các đội mạnh tại Ngoại hạng Anh chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Athletic