Granada thua đậm ngay trên sân nhà. Ảnh: Reuters.
Granada thua đậm ngay trên sân nhà. Ảnh: Reuters.