Ten Hag trả lời phỏng vấn lần đầu trên cương vị mới. Ảnh: PA.