MIM Sotogrande chuẩn bị đi vào hoạt động. Ảnh: Instagram.