Xhaka phạm lỗi với Jota, để rồi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Michael Oliver. Ảnh: Reuters