Haaland rời khách sạn ở Manchester trong sáng thứ Tư 25/5, giờ London. Ảnh: Cavendish Press
Haaland rời khách sạn ở Manchester trong sáng thứ Tư 25/5, giờ London. Ảnh: Cavendish Press