Turner trong màu áo Revolution. Ảnh: AFP
Turner trong màu áo Revolution. Ảnh: AFP