Một bữa ăn của cầu thủ Liverpool. Ảnh: Liverpool FC